Najważniejszym spośród największych problemów w większości miast w Polsce jest infrastruktura drogowa. Nasze miasta nie są zaadaptowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki został zapoczątkowany przez zwiększenie się ilości samochodów na naszych drogach. Z